استعدادیابی

با توجه به اینکه یکی از اهداف «نبراس پیکچرز» کشف استعدادها در تمامی زمینه‌ها مخصوصا کشف استعداد در بازیگری است، به این منظور، سامانه «ایران بک استیج» طراحی شد‌ه است تا از این طریق بتواند افراد مستعد و جوان را به عرصه سینما، سریال و تئاتر معرفی نماید.  پیدا کردن بازیگران مناسب برای یک پروژه بسیار حایز اهمیت است. فیلمسازان و عوامل تولید فیلم و سریال می‌توانند با استفاده از ابزار قدرتمند «ایران بک استیج» برای پیدا کردن بهترین بازیگران ناشناخته که پتانسیل ستاره شدن را دارند، استفاده کنند.