شورای ارزیابی

بازیگر رضا بهبودی
تهیه کننده و نویسنده رحمان سیفی آزاد
بازیگر و کارگردان بهروز شعیبی
بازیگر علی صلاحی