دست‌اندرکاران سایت

شورای راهبردی

علی طلوعی - ایرج محمدی - رحمان سیفی آزاد

مدیر هنری: علی صلاحی

شورای ارزیابی
 
بازیگر رضا بهبودی
تهیه کننده و نویسنده رحمان سیفی آزاد
بازیگر و کارگردان بهروز شعیبی
بازیگر علی صلاحی